Preview Mode Links will not work in preview mode

Global Podd

Mar 27, 2021

Varför flyr människor från Afrika? Handlar det lika mycket om äventyr som om drivkraften att få det bättre? Och hur kommer det sig att EU ger enorma summor i bistånd till tveksamma länder med huvudsyfte att stoppa migrationen?
”När vägen är kantad av faror är det de modigaste som når fram”, säger en av...


Mar 20, 2021

Ända sedan slutet på det brutala frigörelsekriget mot Frankrike för nästan sextio år sedan har Algeriet styrts av den gamla befrielserörelsen FLN och landet har under långa perioder varit nästan helt stängt. Men sedan två år tillbaka kräver ungdomsrörelsen Hirak reformer – och demokrati!

Vad händer nu i...


Mar 14, 2021

Afghanistan är det största mottagarlandet för svenskt bistånd och en stor del av arbetet genomförs av Svenska Afghanistankommittén. Vad händer nu i Afghanistan – och gör vår våra pengar någon nytta?

De senaste åren har mycket blivit bättre, inte minst för flickor. Frågan är vad som kommer att hända...


Mar 6, 2021

I Myanmar fortsätter protesterna trots militärens brutala våld. I den kurdiska staden Erbil dit påven kommer på ett unikt besök lever kristna och muslimer sida vid sida. I Libanon har riksbankschefen ertappats med att ha roffat åt sig två miljarder(!) dollar. 

Det har nu gått en dryg månad sedan kuppen och vi...