Preview Mode Links will not work in preview mode

Global Podd

May 29, 2021

What happened to the queer community in Beirut after the explosion in 2020, the pandemic and the economic crisis? Will the queer scene rise again and what are the challenges?

This episode of Global Podd goes to the queer community in Mar Mikhael in Beirut. Before the pandemic, the blast and the economic crisis, this was...


May 20, 2021

När detta publiceras tycks en vapenvila mellan Hamas och Israel vara på väg att träda i kraft. Men vad händer när kriget i Gaza är över? Hur ska de sönderbombade områdena byggas upp, hur ska man hantera sjukvård, el, vattenförsörjning och vad ska man göra med alla skadade och traumatiserade människor? Och...


May 16, 2021

How is the UN system handling reports of sexual abuse by it’s own staff members? What are the complaint structures, and can you trust the internal investigation system the exists in the UN?

Listen to Martina Broström, the whistleblower from UNAIDS on what happened when she was sexually attacked in an elevator by...


May 8, 2021

Varför blir det inget val i Palestina? Hotas yttrandefriheten i Zambia på samma sätt som skett i Uganda och Tanzania? Och vad handlar protesterna i Colombia egentligen om?

Runt om i världen ser vi hur regimer försöker kontrollera internet för att därigenom stoppa folkliga protester. Nu fruktar oberoende medier i...


May 1, 2021

Varför agerar inte FN och biståndsorganisationer hårdare när deras medarbetare begår sexuella övergrepp? Varför händer det så lite, trots att FN-chefen gått ut och lovat nolltolerans? Och bryr sig någon om de många övergivna barn som har FN-soldater till pappor? Global Podd pratar med Paula Donovan på...