Preview Mode Links will not work in preview mode

Global Podd

Dec 18, 2021

Under mer än tio års tid har Petter Bolme följt och rapporterat kring bolaget Lundin och de övergrepp som företaget anklagats för att begått i Sydsudan. Nu har åtal väcks för medverkan till krigsbrott. Hör Petter Bolme berätta direkt från Sydsudans huvudstad Juba om stämningen inför rättegången.

från...


Dec 3, 2021

Was COP26 a success or a failure? What do young people think now and what do they demand of current and future leaders? Listen to young climate activists from Moldova, Georgia and Sweden in episode 93 of Global Podd.

Young people around the world have been protesting and demanding more from the world leaders and Fridays...