Preview Mode Links will not work in preview mode

Global Podd

Aug 19, 2022

Den svenska kultur- och konsertarrangören Selam firar 25 år. Hur har svenskarnas musiksmak förändrats sedan starten?

Vilka afrikanska artister slår bäst i Sverige, hur ökar man mångfalden i den svenska kultursektorn och vilken roll borde kulturen spela för biståndet?

I Afrika blir musikbranschen samtidigt allt...