Preview Mode Links will not work in preview mode

Global Podd

Jan 22, 2023

Nästan ett år efter att kriget började återvänder vi till Ukraina. Hör svensktalande Vitali Shumchenko om krigets vardag och lyssna på Simon Simonsson från Vasakyrkan i Kalmar som samlar in pengar för att skicka elverksbilar till Ukraina.

Den 30 januari 2022 pratade vi med Vitali Shumchenko om det skulle bli...


Jan 14, 2023

En vecka efter stormningen  – vad händer nu? Vi följer upp vad som nu händer i Brasilien tillsammans med Brasilienkännaren och journalisten Henrik Brandão Jönsson.

Det har gått en vecka sedan Bolsonaroanhängare stormade kongressen, presidentpalatsen och högsta domstolen i Brasiliens huvudstad. 

Vad har hänt...