Preview Mode Links will not work in preview mode

Global Podd


Mar 20, 2021

Ända sedan slutet på det brutala frigörelsekriget mot Frankrike för nästan sextio år sedan har Algeriet styrts av den gamla befrielserörelsen FLN och landet har under långa perioder varit nästan helt stängt. Men sedan två år tillbaka kräver ungdomsrörelsen Hirak reformer – och demokrati!

Vad händer nu i Afrikas till ytan största land? Och vad tycker Algeriets unga om Camus berömda bok Främlingen?

Turkan Omari kom från Afghanistan till Sverige i tioårsåldern. Nu vill hon utmana den schablonfyllda bilden av Afghanistans kvinnor. I projektet Women of Afghanistan delar hon med sig av deras berättelser.

Dessutom: Biståndsdebattens mäktigaste, resa i norra Nigeria, hemskheter i Moçambique och Chiles coolaste musiker som nu också blivit konstnär.

Medverkande:

  • Turkan Omari, svensk-afghanskan som vill ge oss fler berättelser om kvinnor från Afghanistan.
  • Tin Hinane El Kadi, ung statsvetare från Algeriet, nu verksam vid Chathouse house i London.

Programledare: Ylva Bergman och David Isaksson.