Preview Mode Links will not work in preview mode

Global Podd


Jun 27, 2021

Hårdnande förtryck, extrem korruption och ett våld som bara blir värre samtidigt som miljoner människor försöker fly. Vad händer om inget görs? Kommer Centralamerika att explodera på nytt?

Två miljoner centralamerikaner kan vara på väg mot gränsen till USA på flykt undan fattigdom och våld. Samtidigt ökar förtrycket. I Nicaragua fängslas alla som kan tänkas hota Daniel Ortegas maktinnehav inför valet i höst och i Honduras sitter presidentens bror fängslad i USA för narkotikahandel. Under tiden får fria medier och civilsamhället allt svårare att verka i El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua.

Kommer Centralamerika att explodera på nytt – 25 år efter fredsavtalet i Guatemala? Vilken roll spelar biståndet och kan korruptionen bekämpas genom ett nytt samarbete som Sverige är med och finansierar?

Vi pratar utvecklingen i Centralamerika med Hans Magnusson, Sveriges ambassadör i Guatemala med ansvar för samtliga länder i regionen.

Programledare: Ylva Bergman och David Isaksson.