Preview Mode Links will not work in preview mode

Global Podd


Mar 27, 2021

Varför flyr människor från Afrika? Handlar det lika mycket om äventyr som om drivkraften att få det bättre? Och hur kommer det sig att EU ger enorma summor i bistånd till tveksamma länder med huvudsyfte att stoppa migrationen?
”När vägen är kantad av faror är det de modigaste som når fram”, säger en av dem som intervjuas i Anna Roxvalls och Johan Persson reportagebok Till Varje pris som handlar om migrationen över Medelhavet.

Vi ser migranter och flyktingar framför allt som offer – eller som personer som utnyttjar systemet. Men migration kan också vara ett äventyr, djupt rotat i afrikansk tradition om att visa att man faktiskt vågar ge sig iväg  – på samma sätt som när driftiga svenskar utvandrade till USA i slutet av 1800-talet.

Faktum är att mindre än hälften av Afrikas migranter rör sig bortom Afrika. De stora migrationsrörelserna är mot städerna – och av de afrikaner som kommer till Europa så är faktiskt bara en fjärdedel ”illegala” migranter.

Hur gör vi för att bättre förstå migrationen – och lämna de gamla låsningarna bakom oss? Global Podds första avsnitt under säsong två handlar om migration – om den kalkylerade risken med färdas i en gummiflotte från Libyen.

Eller helt enkelt: Den starka drivkraften för att skapa sig ett bättre liv. 

Medverkande:

  • Jesper Bjarnesen, forskare på Nordiska Afrikainstitutet.
  • Anna Roxvall, journalist som skrivit boken Till varje pris tillsammans med fotografen Johan Persson.

Programledare: Ylva Bergman och David Isaksson.