Preview Mode Links will not work in preview mode

Global Podd


Feb 5, 2022

Parul Sharma och Nuri Kino är båda stridbara personer som ständigt är i gång med nya insamlingsprojekt. Vad är det som driver dem? Hur gör de för att orka fortsätta? Hur ser de på den byråkrati som alltmer styr vårt globala engagemang?
I Sverige hyllar vi gärna hjältar som Raoul Wallenberg och Harald Edelstam, men om någon idag bryter mot reglerna rynkar utrikesbyråkratin på näsan – och i värsta fall dras pengarna in. 

Byråkratin behöver lugn och ro. Också när den är till för att hjälpa. Eller som Parul Sharma säger i Global Podd:

– Jag har sett vad byråkratin gör med det frivilliga engagemanget!

I avsnitt 99 av Global Podd  pratar vi medmänsklighet, juridik, desperata flyktingar, fina FN-konferenser och aktivism med Nuri Kino, grundare av A Demand for Action och Parul Sharma, människorättsjurist med också volontär och insamlare.

Vad tycker de om de höga chefslönerna i biståndsbranschen? Finns det någon motsättning mellan att hjälpa enskilda och arbeta för långsiktiga förändringar? Vem har rätt att kalla sig journalist och hur ska man tänka för att komma bort från sitt dåliga samvete?

– Bara gör något! Säger Parul Sharma.

Och Nuri Kino säger:

– Jag är övertygad om att precis alla på ett eller annat sätt kan bidra till att göra världen till en bättre plats.

Programledare: David Isaksson.