Preview Mode Links will not work in preview mode

Global Podd


Nov 20, 2021

Hur har civilsamhället förändrats sedan början av 90-talet? Har godhet blivit big business? Hur god behöver man vara för att arbeta i godhetsbranschen – och hur mycket får man tjäna? Lyssna på ett samtal med Sara Damber, aktuell med boken En handelsresande i godhet.

I början av 90-talet startade Sara Damber organisationen Friends. Sedan dess har hon startat, drivit och utvecklat en mängd olika organisationer, både i Sverige och internationellt och arbetat för kommuner, näringsliv och civilsamhället. Nu är hon aktuell med boken En handelsresande i godhet (Ordfront).

Hur ser hon på relationen mellan civilsamhälle och den privata sektorn? Sätter insamlingsorganisationerna krokben för sig själva när de bara vill komma åt vår plånbok? Kan en get vara lösningen på de globala framtidsfrågorna?

Och viktigast av allt – vem har rätt att kalla sig god?

Lyssna på: Sara Damber, grundare av Friends och författaren till boken En handelsresande i godhet.

I samtal med: David Isaksson.