Preview Mode Links will not work in preview mode

Global Podd

Aug 29, 2021

Hör Magdalena Schröder (Moderaterna), Annika Strandhäll (Socialdemokraterna) och Anna Tibblin (We Effect) debattera Sveriges bistånd – idag och hur det borde utformas i framtiden. Podden är inspelad med publik under Global Bar Talks den 26/8.

Styrs biståndet av att vi måste göra av med pengar? Behöver...


Aug 19, 2021

Hur är det att som kvinna sitta gömd undan talibanerna och inte veta vad som ska hända härnäst? Vi pratar med en kvinnlig aktivist som gömmer sig i Kabul. Dessutom Kinas växande inflytande över Afghanistan och varför misslyckades biståndet med att utveckla landet?

Blev biståndet bara ett bihang till det...


Aug 10, 2021

Vi hör nästan bara talas om Afrika när det uppstår krig, korruption och konflikter. Men vem bryr sig när det faktiskt fungerar ganska så bra? Som i fallet Zambia.

Den 12e augusti går Zambia till presidentval och och allt pekar på ett jämt resultat. Men också på att valet ser ut att bli lugnt och...


Aug 3, 2021

One year has passed since the biggest non-nuclear explosion in the world exploded in Beirut. Still, no one has been held accountable. Victims are demanding justice. The reconstruction of the city has mainly been rebuild by private initiatives.

Global Podd is back in Beirut. The restaurant Mayrig was 300 meters from the...