Preview Mode Links will not work in preview mode

Global Podd

Sep 12, 2023

Kan politiska beslut från Latinamerikas ledare rädda Amazonas? Vem lyssnar på regionens urfolk och vad är orsaken till det allt större våldet?

Nyligen avslutades Amazonas-toppmötet (The Amazon Summit) mellan länderna i Amazonas-regionen. I toppmötets slutdeklaration åtog sig regeringarna att inrätta en...