Preview Mode Links will not work in preview mode

Global Podd


Sep 12, 2023

Kan politiska beslut från Latinamerikas ledare rädda Amazonas? Vem lyssnar på regionens urfolk och vad är orsaken till det allt större våldet?

Nyligen avslutades Amazonas-toppmötet (The Amazon Summit) mellan länderna i Amazonas-regionen. I toppmötets slutdeklaration åtog sig regeringarna att inrätta en gemensam polisstyrka för att bekämpa gränsöverskridande miljöbrott och ett tekniskt organ för att ta fram auktoritativa rapporter om vetenskap med anknytning till Amazonas regnskog.

Men är det tillräckligt? 

Medverkande:

·       Lennart Kjörling, Brasilienkännare, författare till boken ”Brasilien – vad var det som hände”.

·       Maria Rydlund, sakkunnig tropisk skog, Naturskyddsföreningen.

·       Alex Brekke, generalsekreterare, Amazon Watch Sverige.

Samtalsledare:  David Isaksson.