Preview Mode Links will not work in preview mode

Global Podd


Jun 26, 2023

Neutralitet är grunden för allt humanitärt arbete. Men vad innebär de humanitära principerna i praktiken? Kan Sverige vara neutralt i sitt humanitära stöd till de som drabbas i krigets Ukraina, samtidigt som vi skickar vapen till Ukrainas regering? Och kan någon begära att människor som sett anhöriga och vänner dödas ska kunna ha en neutral hållning när det gäller vilka som bör få hjälp?

I det ryska anfallskriget mot Ukraina ifrågasätts de humanitära principerna av allt fler – samtidigt som andra menar att de nu är viktigare än kanske någonsin.

Vad kommer att hända? Vad kan vi lära av hjälpen till Ukraina och hur kommer det humanitära arbetet att förändras i framtiden?

Det är några av de frågor vi ställer i avsnitt 129 av Global Podd.

Du möter:

  • Robert Quaak, en av grundarna av gräsrotsorganisationen Direct Ukraine.
  • Andrei Engstrand Neacsu, chef för svenska Röda Korsets krisrespons i Ukraina.
  • Jakob Wernerman, chef för Sidas humanitära bistånd.

Programledare: David Isaksson.